Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Babimost - sprawdź miejscowy plan gminy Babimost

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Babimost? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Babimost.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Babimost.

MPZP Babimost
Mapa MPZP gminy Babimost

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Babimoscie.

MPZP Babimost

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Babimost i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Babimost prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Babimostu. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Babimost.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Babimost i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Babimost obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Babimost z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Babimostu

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Babimostu

0

27 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Babimost, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Babimost, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

9275 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Babimostu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Babimost z podziałem na lata

Rejestr MPZP Babimost

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Babimost. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXV/227/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie Nowe KramskoXXV/227/2228-1-2022
Uchwała nr XXIV/222/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV i lokalizacji stacji transformatorowej 110/15kVXXIV/222/2114-12-2021
Uchwała nr XXIII/210/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV i lokalizacji stacji transformatorowej 110/15kV.XXIII/210/2128-10-2021
Uchwała nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie Nowe KramskoXVIII/156/209-12-2020
Uchwała nr XVII/155/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębach: Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe i miasto BabimostXVII/155/2030-10-2020
Uchwała nr XVII/154/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębach: Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, miasto Babimost i Nowe KramskoXVII/154/2030-10-2020

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Babimoscie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Babimost odpowiada wójt/burmistrz gminy Babimost. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Babimost nie obowiązuje, to urząd gminy Babimost wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Babimoscie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Babimost z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Babimost na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Babimostu. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Babimost!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Babimost