Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Babimost. Co warto zobaczyć w Babimoscie

Chcesz poznać zabytki gminy Babimost? Oto rejestr zabytków Babimostu! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Babimoscie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Babimost.

Mapa zabytków Babimostu
Mapa z zabytkami gminy Babimost

Co warto zobaczyć w Babimoscie - zabytki Babimostu

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Babimoscie? Dowiedz się, czy w Babimoscie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Babimostu.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Babimoscie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Babimostu.

Wykaz zabytków w Babimoscie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca


Babimost, Kościelna 2

Kościół pw.św.Wawrzyńca w Babimoście wzniesiony w latach 1734 -1740 z fundacji Adama Ponińskiego, kasztelana poznańskiego (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Statystyki zabytków w Babimoscie

Zabytki w Babimoscie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Babimoscie.

Zabytki Babimostu
Liczba zabytków w gminie Babimost z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Babimoscie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Babimostu w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Babimoscie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Babimostu,
 • MPZP Babimostu,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Babimoscie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Babimoscie?

Ochroną zabytków w Babimoscie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Babimoscie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Babimostu.
 2. Urząd Miejski w Babimoście. Urząd Miejski w Babimoście prowadzi gminną ewidencję zabytków Babimostu, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Babimost zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Babimostu

Gminną ewidencję zabytków Babimostu prowadzi Urząd Miejski w Babimoście, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Babimostu?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Babimostu następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Babimostu nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Babimostu oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Babimostu. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Babimostu nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Babimostu, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Babimost, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w gminie Babimost dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w gminie Babimost z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków gminy Babimost!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: