Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Babimost  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Babimost

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Babimost.

Mapa Geoportal Babimost
Mapa z granicą gminy Babimost

Dane urzędu

Urząd Miejski w BabimościeRynek 3Babimost, 66-110

Tel: 68 3512034

Fax: 68 3512028

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umbabimost15/skrytka

E-mail: babimost@babimost.pl

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Numer TERYT gminy Babimost: 0809013

Witryna: www.babimost.pl

Władze lokalne: Burmistrz Zbigniew WOZIŃSKIbabimost@babimost.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Babimostu

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Babimost to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Babimost na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Babimostu, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Babimostu, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Babimostu

Gmina Babimost w liczbach

Powierzchnia gminy Babimost*

93 km2

1577 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Babimost*

6 177 mieszkańców

1509 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Babimost*

67 mieszkańców na km2

1161 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Babimost

Geoportal Babimost prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Babimost, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Babimost.

Dostęp do danych Geoportalu Babimost

Jak powstał Geoportal gminy Babimost?

Geoportal Babimost powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Babimost, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Babimost.

Geoportal Babimost umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Babimost oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Babimost, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Babimost

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Babimost?

Informacje na Geoportalu Babimost

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Babimost?

Korzyści z Geoportalu Babimost

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Babimost?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Babimost.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Babimost łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Babimoscie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Babimostu zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Babimost, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Babimost oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Babimost. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Babimostu możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Babimostu. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Babimost. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Babimost.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Babimoscie.

  Geoportal gminy Babimost posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Babimost. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Babimoscie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Babimost przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Babimoscie.

  W Geoportalu Babimost przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Babimost. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Babimoscie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Babimost zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Babimost, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Babimost oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Babimost.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Babimost. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Babimost są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Babimost podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Babimost.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Babimoscie. W Geoportalu gminy Babimost udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Babimoscie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Babimost.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Babimost. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Babimost.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Babimost, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Babimost. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Babimost.

 • Zabytki w gminie Babimost

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Babimost. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Babimost oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Babimost.

 • Informacje o wyborach w gminie Babimost

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Babimost. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Babimost i wiele istotnych informacji.

Geoportal Babimost dla mieszkańców

Geoportal Babimost jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Babimost. Na mapie Babimostu sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Babimost mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Babimost. Korzystając z map Geoportalu gminy Babimost w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Babimost są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Babimost dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Babimost dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.