Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Babimost w liczbach

Geoportal Babimost

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Babimost

Babimost, gmina w województwie lubuskim, powiat zielonogórski.

Powierzchnia gminy Babimost wynosi 93 km2, zajmuje 1577 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Babimost zamieszkuje 6 177 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1509 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Babimost wynosi 67, jest 1161 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Babimost. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Babimost prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Babimost.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Babimost: 931577
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Babimost: 0,26935
Lesistość w % w gminie Babimost: 37,3594
Ludność na 1 km2 w gminie Babimost: 671161
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Babimost: -7,91745
Liczba ludności ogółem w gminie Babimost: 6 1771509
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Babimost: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Babimost: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Babimost: 12,78-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Babimost: 70,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Babimost: 92946
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Babimost: 3,41363
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Babimost: 91,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Babimost: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Babimost: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Babimost: 800,81258
Przedszkola bez specjalnych w gminie Babimost: 3771
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Babimost: 338,71083
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Babimost: 86,41316
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Babimost: 2,9840
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Babimost: 3441016
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Babimost: 3 043-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Babimost: 3 041-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Babimost: 3 010-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Babimost: 94,9919
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Babimost: 92,8108
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Babimost: 90,2615
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Babimost: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Babimost: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Babimost: 85,0129

Źródłem danych statystycznych dla gminy Babimost jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Babimost, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Babimost. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.